Contact

Binnen MTB Tilburg hebben de volgende leden zich beschikbaar gesteld voor een aantal vaste taken

Voorzitter/secretaris:
Johan de Jonge – info@mtbtilburg.nl

Penningmeester / ledenadministratie:
Marcel Verhaegen – penningmeester@mtbtilburg.nl

Activiteitenplanning:
Robert Libregts

Webmaster:
Wietse Willemse – webmaster@mtbtilburg.nl