Lidmaatschap

In het bedrag is de contributie voor het lidmaatschap van de NTFU en de jaarlijkse sticker van Natuurmonumenten inbegrepen. Voor 2020 is de contributie vastgesteld op € 60 per jaar en de inschrijfkosten voor nieuwe leden op € 10 (éénmalig).
Het NTFU lidmaatschap is incl. verzekering.