Privacybeleid MTB Tilburg

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MTB Tilburg verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van MTB Tilburg, of om een andere reden persoonsgegevens aan MTB Tilburg verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  MTB Tilburg, de functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via [penningmeester@mtbtilburg.nl].
 2. Welke gegevens verwerkt MTB Tilburg en voor welk doel:
  2.1 ​In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
  b) Adresgegevens eventueel postadres.
  c) Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
  d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

2.2​ MTB Tilburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende ​doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het ​lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv van 3e party ​instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen ​van de van jou verkregen informatie,
b)​ Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van ​uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van MTB Tilburg;

2.3​ Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst ​gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met MTB Tilburg en je te informeren over de ​ontwikkelingen van MTB Tilburg.

E-mail / Whatsapp berichtgeving

MTB Tilburg gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van MTB Tilburg. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Je telefoonnummer wordt gebruikt voor Whatsapp communicatie.

 1. Bewaartermijnen

MTB Tilburg verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 ​Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MTB Tilburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1​ Via de ledenadministratie van MTB Tilburg kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MTB Tilburg zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 ​Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: penningmeester@mtbtilburg.nl

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Cookie beleid

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.